اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1341 مورخ:[1396-09-21 05:16:01]

»
»فراخوان ارسال مقاله چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
چاپ این صفحه

با عنایت به برگزاری چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعداد ها با هویت دینی در تاریخ 14 اسفند ماه 1396 د ر دانشگاه قم ،مقالات خود را تا 25 دی ماه 96 به دبیر خانه کنگره ارسال نمایید.

لینک سایت همایش به نشانی https://t.me/religionconf